Siirry suoraan sisältöön

Hallinnon vastuuvakuutus

Mikä on hallinnon vastuuvakuutus?

Hallinnon vastuuvakuutus, eli D&O-vakuutus (myös yritysjohdon vastuuvakuutus tai management liability insurance) ei ole vieläkään kovin hyvin tunnettu vakuutuslaji, vaikka vakuutus on ollut saatavilla Suomessakin jo vuosikymmeniä. 

Hallinnon vastuuvakuutus on yhtiön ottama vakuutus vakuutettujen henkilöiden henkilökohtaisen korvausvastuun varalta. 

Yrityksen johdolla on toimessaan henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu omassa roolissaan tekemistään päätöksistä. Yritys voi suojata johtohenkilöitä ottamalla johdolle vastuuvakuutuksen.

Enemmän kuin pelkkä hallituksen vastuuvakuutus

Usein ajatellaan, että kyseessä on ainoastaan hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvakuutus. Laajimmillaan kuitenkin hallinnon vastuuvakuutus voi tarjota vakuutussuojaa jopa yrityksen kaikille työntekijöille.

Tässä vakuutustuotteessa yrityksen johtohenkilöt ovat vakuutussuojan kohteena, eli vakuutettuna, mutta varsinainen vakuutuksenottaja on yhtiö itse. Johdon vastuuvakuutus ei ole ainoastaan ”hallituksen vastuuvakuutus”, mutta yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toki keskeisimmät tärkeimmät vakuutuksella suojatut henkilöt.  Laajassa vakuutuksessa voivat olla vakuutettuina kaikki esimiestehtävissä olevat henkilöt ja jopa kaikki työntekijät.

Koska vakuutuksen ostaa yhtiö, voi vakuutuksen sisältö jäädä itse vakuutetuille henkilöille epäselväksi.  Vakuutettujen, varsinkin hallitusjäsenien, olisi hyvä itse perehtyä vakuutuksen sisältöön.

 

Mitä hallinnon vastuuvakuutus kattaa?

Vakuutus antaa turvaa henkilökohtaisen korvausvastuun varalta, mutta tärkeä osa vakuutuksen antamaa suojaa ovat myös puolustautumiskustannukset, jos vakuutettua henkilöä vastaan tehdään korvausvaatimus.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan usein tutkintakuluja, esimerkiksi lainopillisen avustajan käyttämisestä aiheutuneita kuluja, joita vakuutetulle henkilölle voi syntyä, jos yritys joutuu viranomaistutkinnan kohteeksi.

D&O vakuutus Suomalaisille yrityksille

Hallinnon vastuuvakuutus on jokaisen suomalaisen yrityksen perusvakuutus. Suomessa vakuutuksia on hyvin karkeasti ottaen kahdenlaisia, kansainvälisen ja kotimaisen käytännön mukaisia.

Kotimaisen käytännön mukainen hallinnon vastuuvakuutus kattaa suppeammin hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan sekä näiden varahenkilöiden henkilökohtaista, osakeyhtiölaissa määriteltyä vastuuta. Kansainvälisen käytännön mukainen D&O-vakuutus taas suojaa osakeyhtiön johtohenkilöitä laajemmin, eikä vakuutuksen korvauspiiriä ole rajattu ainoastaan osakeyhtiölain mukaisen vastuun korvaamiseen.

Vakuutusmeklari on apuna vakuutuksen laatimisessa

IB Partners suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja muita johtohenkilöitä turvaavan vakuutusratkaisun. Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

Petri Selin – Managing Partner
+358 40 120 553
petri.selin@ibpartners.fi

Tutustu myös:

Usein kysytyt kysymykset

Hallinnon vastuuvakuutus on yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa ja muita johtohenkilöitä turvaava vakuutus. Vastuuvakuutuksen laajuudesta riippuen vakuutusturva koskee pelkästään hallitusta tai lisäksi toimtusjohtajaa, muita esimiestehtävässä toimivia tai yrityksen muuta henkilöstöä.

Hallinnon vastuuvakuutus korvaa muun muassa lakimies- tai lainopillisen avustajan käytöstä aiheutuneita kuluja, oikeudenkäyntikuluja tai jos esimerkiksi hallituksen jäsen tuomitaan korvausvastuuseen.

Toimitusjohtajan vastuuvakuutus on käytännössä sama, mikä hallitukselle otettu vastuuvakuutus. Sama vakuutus turvaa myös toimitusjohtajan, jos se on vakuutuksen sisältöön kirjattu.