Siirry suoraan sisältöön

Kybervakuutus eli Cyber insurance

Mikä kybervakuutus on?protected desktop computer with malware protection

Kybervakuutus eli Cyber Insurance on erityinen vakuutustuote, jolla suojataan yrityksen tietoturvaan liittyviä riskejä. Vakuutus kattaa muun muassa kyberhyökkäyksen ja tietomurron aiheuttaman vahinkotilanteen, jossa yhtiön hallussa olevia luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi henkilötietoja tai asiakkaiden liikesalaisuuksia varastetaan ja luovutetaan ulkopuolisille. Kyberhyökkäys voi myös aiheuttaa haittaa liiketoiminnalle, tai jopa koko liiketoiminnan keskeytymisen, vakuutus korvaa myös tämän vahingon. Kybervakuutus  korvaa vakuutuksenottajalle itselleen aiheutuneita vahinkoja, sekä toimii vastuuvakuutuksena ja kattaa sitä korvausvastuuta, joka yritykselle syntyy kolmansia osapuolia kohtaan ja tietetosuojalainsäädännön vaatimat ilmoituskulut, kun tietomurrosta on tehtävä ilmoitus tietomurron uhreille. 

Tyypillisiä kybervakuutuksesta katettavia kustannuksia ovat esimerkiksi: 

  • Liiketoiminnan keskeytyminen vakuutuksesta korvattavan vahingon vuoksi, esimerkiksi kyberhyökkäyksen johdosta
  • Vahingot asiakkaillesi, jos yrityksesi vastuulla olevia asiakkaiden luottamuksellisia tietoja vuotaa ulkopuolisille tahoille
  • Lain vaatimat ilmoitus- ja tutkintakulut, jos yrityksen hallussa olevia henkilötietoja vuotaa ulkopuolisille ja yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta uhreille
  • Vakuutukseen liittyy olennaisena osana tukipalvelu, jossa tekniset neuvonantajat tukevat vahingon minimointia. Palvelu on käytettävissä 24/7.
  • Tietomurtokiristystilanteessa (ransomware attack) vakuutus korvaa asian selvittelystä aiheutuvia kustannuksia ja mahdolliset lunnaat kiristäjille
  • Vakuutus korvaa yritykselle aiheutuvia menoja asian tiedottamisesta ja PR-kustannuksia mainehaitan minimoimiseksi
  • Vakuutus korvaa myös teknisiä kuluja tietojärjestelmien uudelleen rakentamiseksi
  • Oikeudenkäyntikuluja ja viranomaistutkinnasta aiheutuvia kuluja, joita voi syntyä tietosuojavahingon seurauksena.
 

Kybervakuutuksen vakuutusmarkkina

Kybervakuutusta tarjoavat sekä kotimaiset ja kansainväliset vakuutusyhtiöt. Eri vakuutusyhtiöt ottavat erilaisia näkemyksiä eri tyyppisiin riskeihin ja vakuutussuojan sisällössä voi olla paljonkin eroa yksittäisen asiakkaan kohdalla. Vakuutettavan riskin arviointi tehdään aina jokaiselle yritykselle erikseen. On tärkeää antaa riittävät tiedot vakuutusyhtiölle mahdollisimman kattavan ja kustannustehokkaan vakuutustarjouksen saamiseksi ja varmistua siitä, että tarjottu vakuutus sopii yrityksen omiin tarpeisiin. 

Vakuutusmeklari auttaa riskin ymmärtämisessä ja vakuutuksen hankinnassa

IB Partnersin kokenut vakuutusmeklaritiimi on yrityksesi apuna vakuutuksen hankintaprosessin alusta saakka. Tunnemme kybervakuutuksen ja vakuutusmarkkinan sekä kotimassa että kansainvälisesti. Suunnittelemme optimaalisen ratkaisun ja pidämmme yrityksesi ajan tasalla kaikissa prosessin vaiheissa ja varmistamme että vakuutusratkaisu on oikeanlainen juuri teidän yrityksellenne.

Lue blogistamme, Mitä vakuutusmeklari tekee?

Tutustu täältä Kybertuvallisuuskeskuksen kybersäätiedotteeseen, jossa ajankohtaiset tietoturvapoikkeamat ja ilmiöt. 

 

Ota yhteyttä:

Petri Selin

tel: 040 120 5533

petri.selin@ibpartners.fi