Siirry suoraan sisältöön

Kybervakuutus eli tietoturvavakuutus

Mikä on kybervakuutus?

Yrityksen tietoturva on nykyajan digitalisoituneessa maailmassa entistä tärkeämpää. Erilaiset kyberuhat ovat lisääntyneet ja yritystentulee ottaa erilaiset riskit huomioon yhä paremmin.

Tätä varten on kehitetty yritysten tietoturvavakuutus eli kybervakuutus. Kybervakuutus on erityinen vakuutustuote, jolla suojataan yrityksen tietoturvaan liittyviä riskejä.

Mitä kybervakuutus korvaa?

Kybervakuutus korvaa muun muassa kyberhyökkäyksen ja tietomurron aiheuttaman vahinkotilanteen, jossa yhtiön hallussa olevia luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi henkilötietoja tai asiakkaiden liikesalaisuuksia varastetaan ja luovutetaan ulkopuolisille. Kyberhyökkäys voi myös aiheuttaa haittaa liiketoiminnalle, tai jopa koko liiketoiminnan keskeytymisen, vakuutus korvaa myös tämän vahingon.

Kybervakuutus  korvaa vakuutuksenottajalle itselleen aiheutuneita vahinkoja, sekä toimii vastuuvakuutuksena. Tietoturvavakuutus kattaa sitä korvausvastuuta, joka yritykselle syntyy kolmansia osapuolia kohtaan ja tietetosuojalainsäädännön vaatimat ilmoituskulut, kun tietomurrosta on tehtävä ilmoitus tietomurron uhreille. 

Tyypilliset tietoturvavakuutuksen kattavat kustannukset

  • Liiketoiminnan keskeytyminen vakuutuksesta korvattavan vahingon vuoksi, esimerkiksi kyberhyökkäyksen johdosta
  • Vahingot asiakkaillesi, jos yrityksesi vastuulla olevia asiakkaiden luottamuksellisia tietoja vuotaa ulkopuolisille tahoille
  • Lain vaatimat ilmoitus- ja tutkintakulut, jos yrityksen hallussa olevia henkilötietoja vuotaa ulkopuolisille ja yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta uhreille
  • Vakuutukseen liittyy olennaisena osana tukipalvelu, jossa tekniset neuvonantajat tukevat vahingon minimointia. Palvelu on käytettävissä 24/7.
  • Tietomurtokiristystilanteessa (ransomware attack) vakuutus korvaa asian selvittelystä aiheutuvia kustannuksia ja mahdolliset lunnaat kiristäjille
  • Vakuutus korvaa yritykselle aiheutuvia menoja asian tiedottamisesta ja PR-kustannuksia mainehaitan minimoimiseksi
  • Vakuutus korvaa myös teknisiä kuluja tietojärjestelmien uudelleen rakentamiseksi
  • Oikeudenkäyntikuluja ja viranomaistutkinnasta aiheutuvia kuluja, joita voi syntyä tietosuojavahingon seurauksena.
 

Vakuutusmarkkina kybervakuutuksille

Kybervakuutuksia tarjoavat sekä kotimaiset ja kansainväliset vakuutusyhtiöt. Eri vakuutusyhtiöt ottavat erilaisia näkemyksiä eri tyyppisiin riskeihin ja vakuutussuojan sisällössä voi olla paljonkin eroa yksittäisen asiakkaan kohdalla.
 

Vakuutettavan riskin arviointi tehdään aina jokaiselle yritykselle erikseen. On tärkeää antaa riittävät tiedot vakuutusyhtiölle mahdollisimman kattavan ja kustannustehokkaan vakuutustarjouksen saamiseksi ja varmistua siitä, että tarjottu vakuutus sopii yrityksen omiin tarpeisiin.

Yleistynyt on myös ns. strukturoitu kybervakuutus, missä vakuutusyhtiön riski on hajautettu useammalle toimijalle. Tämä on yleinen tomintatapa siinä tilanteessa, jos yhden vakuutusyhtiön myöntämä korvausmäärä ei riitä yritykselle tai organisaatiolle. Strukturoidun vakuutustuotteen voi saada helpoiten meklarin avulla.

Suosittelemme tutustumaan myös Kyberturvallisuuskeskuksen kybersäätiedotteeseen, josta löydät ajankohtaiset tietoturvapoikkeamat ja ilmiöt.

Vakuutusmeklari auttaa riskin ymmärtämisessä ja vakuutuksen hankinnassa

IB Partnersin kokenut vakuutusmeklaritiimi on yrityksesi apuna vakuutuksen hankintaprosessin alusta saakka. Tunnemme kybervakuutuksen ja vakuutusmarkkinan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Suunnittelemme optimaalisen ratkaisun ja pidämme yrityksesi ajan tasalla kaikissa prosessin vaiheissa. Varmistamme että vakuutusratkaisu on oikeanlainen juuri teidän yrityksellenne. 

Ota yhteyttä

Petri Selin – Managing Partner
+358 40 120 553
petri.selin@ibpartners.fi

Tutustu myös:

Usein kysytyt kysymykset

Yrityksen tietoturva on kriittinen tekijä digitalisoituneessa ympäristössä. Yritys, joka toimii digitaalisesti missä muodossa tahansa, altistuu aina riskille menettää arkaluontoisia yritystietoja, henkilöstön tietoja tai asiakastietoja.

Tietoturvaan panostanut yritys pystyy välttämään tietoturvavahingoista aiheutuvia haittoja ja kustannuksia sekä suojaamaan henkilöstön ja asiakkaiden identiteettiä ja luottamuksellisia tietoja.

Yrityksen kybervakuutus on tietoturvavakuutus, joka auttaa suojautumaan tietoturvaan liittyviltä riskeiltä.

Yrityksen kybervakuutus kattaa tietoturvavahingosta aiheutuneita vahinkoja ja kustannuksia. Kuluja voi syntyä esimerkiksi tietojen palauttamisesta, liiketoimminan keskeytymisestä, ilmoitus- ja tutkintakuluista tai oikeudenkäyntikuluista.

Jokaisen yrityksen täsmällinen kybervakuutuksen sisältö määräytyy kuitenkin tapauskohtaisesti.

Tietoturvaan panostaminen ja kybervakuutuksen hankkiminen on tärkeää nykypäivän yritykselle, sillä kyberhyökkäysten ja erilaisten uhkien määrä on lisääntynyt.

Vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa ja resursseja, jotka auttavat yritystä toipumaan tietoturvaloukkauksen tai kyberhyökkäyksen aiheuttamista vahingoista. Se myös vahvistaa yrityksen kykyä ennakoida, ehkäistä ja reagoida kyberuhkiin.

Kybervakuutuksen hinta määräytyy perinteisesti yrityksen koon, toimialan sekä vakuutuksen turvan laajuuden mukaan.