Siirry suoraan sisältöön

Palvelumme

High rise insurance company office buildings in London at night

Vakuutusten meklarointi

Välitämme vakuutuksia kaikkien toimialojen yrityksille, hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä vakuutusmarkkinoita. Meillä on erinomaiset kontaktit vakuutusmarkkinoihin niin Suomessa kuin maailmalla ja toimimme aina asiakkaan etua silmällä pitäen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnittelemme, rakennamme ja toteutamme vakuutusohjelman asiakkaan liiketoimintaan ja tilanteeseen sopivaksi. 

RH-konsultointi

Konsultoimme yrityksiä riskienhallinnassa, laadimme yritykselle tarvittaessa riskienhallintapolitiikan. Yhteistyössä asiakkaan kanssa teemme riskien tunnistamisen, arvioinnin ja toimenpiteiden toteutuksen. Teemme tarvittavat käynnit kohteissa ja raportoimme tuloksista. Toimimme myös tarvittaessa ulkoistettuna riskienhallintaosastona.

Looking into a classroom with IB Partners logo on the glass wall

Koulutuspalvelut

Koulutamme yrityksesi henkilökuntaa kaikissa vakuutuksiin ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Meiltä saat workshopin henkilöstölle projektiriskien vakuuttamiseen liittyen tai koulutuksen hallituksen jäsenille yritysjohdon vastuuriskeistä ja niiden vakuuttamisesta.

Painted world map

International

Hallinnoimme kansainvälista vakuutusohjelmaasi ja koordinoimme kohdemaiden vakuutussuojan kansainvälisten meklarikumppaniemme kanssa. 

M&A transaction share purchase agreement insured under W&I insurance

M&A-palvelut

Kirjoitamme due diligence raportin kohdeyrityksen vakuutuksista joko ostajan tai myyjän toimeksiannosta, meklaroimme M&A-vakuutukset, kuten warranty & indemnity-vakuutus, tax liability tai environmental impairment liability-vakuutukset. Meklarikumppaniemme avulla strukturoimme Warranty & Indeminty-vakuutuksen transaktion prosessin vaatimusten mukaisesti, myös silloin kun ostajaehdokkaita on useita.

Construction site with cranes

Projektiriskien vakuuttamispalvelut

Neuvomme asiakasta kaikissa projektin vakuuttamiseen liittyvissä asioissa, kommentoimme ja tarvittaessa laadimme projektin vakuutusvaatimukset. Suunnittelemme, rakennamme ja kilpailutamme projektiin tarvittavan vakuutusturvan ja sijoitamme vakuutuksen tehokkaasti vakuutusmarkkinoille. 

Handing out paper and pen to sign settlement agreement

Vahinkopalvelut

Vahinko on aina ikävä asia. Kun vahingon välittömät vaikutukset on saatu hoidettua, on aika neuvotella korvauksesta vakuuttajan kanssa. Avustamme vakuutuksenottajaa rautaisella kokemuksella vahinkojen hoidosta ja autamme vahingon hoitoprosessin hallinnassa ja parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamisessa. 

Anonymous hacker with Guy Fawkes mask looking into the camera. Cyber attack threat, remember the fifth of November!

Kyber-vakuutus

Kumppaniyritystemme avulla autamme yrityksen tietoturvaan liittyvien riskien tunnistamisessa ja arvioimisessa. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme ja toteutamme kyber-vakuutuksen hankinnan siten, että se vastaa asiakkaan riskienhallinnan ja riskinsiirron tarpeita. 

Windmills Finland in the forest, diagonally split image, other side picturing a district heating plant

Energiasektori

Tunnemme ja osaamme energia-toimialan riskit. Suunnittelemme ja neuvomme asiakasta vakuuttamiseen liittyvissä asioissa, kommentoimme riskienhallintaa  ja kilpailutamme ja sijoitamme kattavan vakuutusohjelman alan yrityksille. 

Helicopter and special force soldiers

Erikoistilanteet

Kansainvälisessä toiminnassa yritys voi kohdata erityisriskejä, kuten kohdemaan poliittista epävakautta ja terrorismin uhkaa. Näiden tilanteiden hallinnassa voi erityisvakuutuksista olla apua, kuten Kidnap & Ransom-vakuutus (K&R), Political Risk Insurance (PRI) ja Political Violence & Terrorism Insurance. Autamme näiden vakuutusten hankinnassa kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta. 

IT-yrityksen vastuuriskit

Avustamme IT-yrityksiä arvioimaan riskejään erityisesti sopimusriskien näkökulmasta, autamme vakuutusvaatimusten selvittämisessä ja neuvottelussa kansainvälistymisen yhteydessä. Autamme hankkimaan kansainväliset vaatimukset täyttävän IT-yrityksen vastuuvakuutuksen.

Infrastruktuuri

Neuvomme infrastruktuurisijoittajia sijoitushankkeen vakuutusturvan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä raportoimme tilanteen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa neuvomme myös hankkeen rahoittajia vakuutuksiin liittyen.