Siirry suoraan sisältöön

Ympäristövakuutus

Ympäristöriskien vakuuttaminen

Suomessa sellaisella yhtiöllä tai yhteisöllä, jonka toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta aiheuttaa yleisesti haittaa ympäristölle, on velvollisuus ottaa lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus korvaa kuitenkin vahinkoja vahinkoa kärsineelle ainoastaan silloin, kun vahingon aiheuttaneelta taholta, tai mistään muualta ei ole mahdollista saada korvausta. Vakuutus korvaa, jos vahingon aiheuttaja on jäänyt tuntemattomaksi tai on maksukyvytön.  Lakisääteinen vakuutus ei siis suojaa itse vakuutuksen ostanutta yhtiötä lainkaan. Vakuutus turvaa ainoastaan vahinkoa kärsineen tahon oikeuksia.

On kuitenkin mahdollista vakuuttaa myös varsinainen oman toiminnan ympäristöriski. Jos tapahtunut ympäristövahinko on äkillinen, voi normaali vastuuvakuutuskin kattaa – ulkopuoliselle aiheutuneen – vahingon. Ympäristövahingoille on kuitenkin tyypillistä, että vahinko tapahtuu hitaasti pitkän ajan kuluessa, tilanteen havaitsemiseen voi mennä vuosia. Merkittävä osa vahingosta saattaa kohdistua omassa omistuksessa olevaan maaperään, jolloin vastuuvakuutuksesta ei ole apua.

Vapaaehtoinen ympäristövahinkovakuutus, eli Environmental Impairment Liability Insurance, tai EIL-vakuutus, korvaa laajasti ympäristölle tapahtuneita vahinkoja. Vakuutus korvaa myös hitaasti syntyneitä vahinkoja, jotka havaitaan vasta myöhemmin, jopa vuosikymmeniä sen jälkeen, kun vahinko on tapahtunut. Vakuutus korvaa myös vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet omalle omaisuudelle.  Vakuutus voi olla hyödyllinen myös yrityskauppatilanteissa, jos ostajalla jää epävarmuutta kohdeyritykseen sisältyvästä historiallisesta ympäristöriskistä.

IB Partners in riippumaton vakuutusmeklari ja suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen vakuutusratkaisun.  Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Lue blogistamme, mitä vakuutusmeklari tekee?

Ota yhteyttä:

Petri Selin

040 120 55 33

petri.selin@ibpartners.fi