Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen vastuuvakuutukset

Yrityksen vastuuvakuutukset

Yrityksen vastuuvakuutus kuuluu jokaisen yrityksen perusvakuutuksiin. Vastuuvakuutuksessa vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus. Tämä tekee vastuuvakuutuksesta hieman erilaisen verrattuna muihin vakuutuksiin. Nimittäin mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta ja sen suuruutta on vaikea arvioida etukäteen. Näin ollen myöskään vakuutuksen hankkiminen ei ole aivan yksinkertaista. Myös pieni yritys voi tahtomattaan aiheuttaa ison vahingon. Vastuuriskin arviointi perustuukin olennaisesti liiketoiminnan luonteen ymmärtämiseen.

Vastuuvakuutuksia on erilaisia. Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksen toiminnassa aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Tuotevastuuvakuutus taas kattaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet yrityksen liikkeelle laskemasta tuotteesta. Tuotevastuuvakuutus voidaan laajentaa kattamaan rajoitetusti myös tuotteen takaisinvedosta aiheutuneita kustannuksia. Takaisinveto voidaan joutua tekemään silloin, jos tuote-erä todetaan turvallisuudeltaan puutteelliseksi tai viranomainen määrää tekemään takaisinvedon. Laajemmin takaisinvetoriskiä voidaan vakuuttaa erityisellä takaisinvetovakuutuksella.

Taloudellisten vahinkojen varalta on olemassa niin sanottu varallisuusvastuuvakuutus, jolla katetaan erityisesti ammatillisessa toiminnassa kuten vaikkapa asianajotoiminnassa tai taloudellisessa tai teknisessä konsultoinnissa aiheutuneita vahinkoja. Nämä vahingot ovat yleensä luonteeltaan taloudellisia, eli palvelun tuottajan virheellinen toiminta ei aiheuta fyysistä esine- tai henkilövahinkoa. Kansainvälisillä vakuutusmarkkinoilla tätä vakuutustyyppiä kutsutaan yleensä nimellä professional indemnity, professional liability  tai errors & omissions liability insurance. Mainittuja suojaelementtejä, eli henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot voidaan myös strukturoida asiakkaan tarpeen mukaan yhteen yhteiseen vakuutustuotteeseen. Vakuutustuotteita on myös monesti optimoitu tietyille toimialoille, näiden toimialojen erityisvaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi teknologia- ja IT-yrityksille on erityisiä Technology Professional Indemnity tai IT Professional Indemnity-vakuutuksia.

IB Partners suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen vakuutusratkaisun.  Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Lue täältä, Mitä vakuutusmeklari tekee? 

Pyydä lisätietoja:

Petri Selin

040 120 55 33

petri.selin@ibpartners.fi