Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen vastuuvakuutus

Mikä on yrittäjän vastuuvakuutus?

Yrityksen vastuuvakuutus kuuluu jokaisen yrityksen perusvakuutuksiin. Vastuuvakuutuksessa vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus. Tämä tekee vastuuvakuutuksesta hieman erilaisen verrattuna muihin vakuutuksiin. 

Nimittäin mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta ja sen suuruutta on vaikea arvioida etukäteen. Näin ollen myöskään vakuutuksen hankkiminen ei ole aivan yksinkertaista. Myös pieni yritys voi tahtomattaan aiheuttaa ison vahingon. Vastuuriskin arviointi perustuukin olennaisesti liiketoiminnan luonteen ymmärtämiseen.

Mitä yrittäjän vastuuvakuutus korvaa?

Se mitä yrittäjän vastuuvakuutus korvaa, riippuu vastuuvakuutuksen sisällöstä. Vastuuvakuutuksia on erilaisia.

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus kattaa yrityksen toiminnassa aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Yrityksen aiheuttaessa toiminnallaan tahatonta vahinkoa toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, toiminnan vastuuvakuutus voi korvata aiheutuneen vahingon.

Yrityksen tuotevastuuvakuutus

Tuotevastuuvakuutus taas kattaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet yrityksen liikkeelle laskemasta tuotteesta. Tuotevastuuvakuutus voidaan laajentaa kattamaan rajoitetusti myös tuotteen takaisinvedosta aiheutuneita kustannuksia.

Takaisinveto voidaan joutua tekemään silloin, jos tuote-erä todetaan turvallisuudeltaan puutteelliseksi tai viranomainen määrää tekemään takaisinvedon. Laajemmin takaisinvetoriskiä voidaan vakuuttaa erityisellä takaisinvetovakuutuksella.

Varallisuusvastuuvakuutus

Taloudellisten vahinkojen varalta on olemassa niin sanottu varallisuusvastuuvakuutus, jolla katetaan erityisesti ammatillisessa toiminnassa kuten vaikkapa asianajotoiminnassa tai taloudellisessa tai teknisessä konsultoinnissa aiheutuneita vahinkoja. Nämä vahingot ovat yleensä luonteeltaan taloudellisia, eli palvelun tuottajan virheellinen toiminta ei aiheuta fyysistä esine- tai henkilövahinkoa.

Kansainvälisillä vakuutusmarkkinoilla tätä vakuutustyyppiä kutsutaan yleensä nimellä professional indemnity, professional liability tai errors & omissions liability insurance. Mainittuja suojaelementtejä, eli henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot voidaan myös strukturoida asiakkaan tarpeen mukaan yhteen yhteiseen vakuutustuotteeseen. 

Vakuutustuotteita on myös monesti optimoitu tietyille toimialoille, näiden toimialojen erityisvaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi teknologia- ja IT-yrityksille on erityisiä Technology Professional Indemnity tai IT Professional Indemnity-vakuutuksia.

Tiedätkö mikä vastuuvakuutus sopii sinun yrityksellesi?

IB Partners suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen vakuutusratkaisun.  Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

Petri Selin – Managing Partner
+358 40 120 553
petri.selin@ibpartners.fi

Tutustu myös:

Usein kysytyt kysymykset

Yrityksen vastuuvakuutus on vakuutustuote, millä suojataan yrityksen toiminnasta tahatommasti aiheutuneita henkilö- ja esinevahinoja.

Yrityksen vastuuvakuutuksia voi olla erilaisia, riippuen neuvotelluista vakuutusten sisällöstä. Tavanomaisesti yrityksen vastuuvakuutukset kattavat yrityksen toiminnasta aiheutuneita vahinkoja riippuen toimialasta.

Jos toiminta ei ole fyysistä, voidaan vastuuvakuutuksena soveltaa ns. varallisuusvakuutusta, joka kattaa esimerkiksi konsultoinnissa aiheutuneita kuluja.

Myös tuotevastuuvakuutus on erillinen vastuuvakuutus yritykselle, joka kattaa esimerkiksi takaisinvedettyjä tuotteita mitä yritys on valmistanut ja tästä aiheutuvia kustannuksia.

Yrityksen vastuuvakuutuksen hinta määräytyy toiminnan laajuuden, toimialan sekä turvan laajuuden mukaan.

Yrityksen ja yrittäjän vastuuvakuutus ei ole pakollinen tai lakisääteinen, mutta se on hyvin suositeltavaa. Vastuuvakuutus antaa turvaa yrityksen toiminnalle, sen työntekijöille ja tuotteille. Yritystä ja sen henkilöstöä koskee vahingonkorvausvelvollisuus tilanteissa missä katsotaan aiheutuneen vahinkoa ulkopuoliselle; tältä voi suojautua vastuuvakuutuksella.