Siirry suoraan sisältöön

Ympäristövahinkovakuutus

Mikä on ympäristövakuutus?

Suomessa sellaisella yhtiöllä tai yhteisöllä, jonka toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta aiheuttaa yleisesti haittaa ympäristölle, on velvollisuus ottaa ympäristövahinkovakuutus. Lakisääteinen ympäristovahinkovakuutus on vakuutustyyppi, joka suojaa yrityksiä ja organisaatioita ympäristöhaitoista aiheutuvista kustannuksista.

Mitä ympäristövakuutus korvaa?

Ympäristövakuutus korvaa vahinkoja vahinkoa kärsineelle ainoastaan silloin, kun vahingon aiheuttaneelta taholta, tai mistään muualta ei ole mahdollista saada korvausta. Vakuutus korvaa, jos vahingon aiheuttaja on jäänyt tuntemattomaksi tai on maksukyvytön. Lakisääteinen vakuutus ei siis suojaa itse vakuutuksen ostanutta yhtiötä lainkaan. Vakuutus turvaa ainoastaan vahinkoa kärsineen tahon oikeuksia.

On kuitenkin mahdollista vakuuttaa myös varsinainen oman toiminnan ympäristöriski. Jos tapahtunut ympäristövahinko on äkillinen, voi normaali yrityksen vastuuvakuutus kattaa ulkopuoliselle aiheutuneen vahingon.

Ympäristövahingoille on kuitenkin tyypillistä, että vahinko tapahtuu hitaasti pitkän ajan kuluessa, tilanteen havaitsemiseen voi mennä vuosia. Merkittävä osa vahingosta saattaa kohdistua omassa omistuksessa olevaan maaperään, jolloin vastuuvakuutuksesta ei ole apua.

Vapaaehtoinen ympäristövahinkovakuutus

Vapaaehtoinen ympäristövahinkovakuutus, eli Environmental Impairment Liability Insurance, tai EIL-vakuutus, korvaa laajasti ympäristölle tapahtuneita vahinkoja. Vakuutus korvaa myös hitaasti syntyneitä vahinkoja, jotka havaitaan vasta myöhemmin, jopa vuosikymmeniä sen jälkeen, kun vahinko on tapahtunut.

Vakuutus korvaa myös vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet omalle omaisuudelle.  Vakuutus voi olla hyödyllinen myös yrityskauppatilanteissa, jos ostajalla jää epävarmuutta kohdeyritykseen sisältyvästä historiallisesta ympäristöriskistä.

Vakuutusmeklari auttaa ympäristövakuutuksen hankinnassa ja kilpailutuksessa

IB Partners on riippumaton vakuutusmeklari ja suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen vakuutusratkaisun.  Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

Petri Selin – Managing Partner
+358 40 120 553
petri.selin@ibpartners.fi

Tutustu myös:

Usein kysytyt kysymykset

Ympäristövahinkovakuutus on lakisääteinen, eli pakollinen sellaisille yrityksille ja yhteisöille, joiden toimintaan liittyy riski ympäristövahingosta tai joiden toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle. Yleensä niille yrityksille ympäristövakuutus on pakollinen, joiden toiminta vaatii ympäristöviranomaisen luvan.

Ympäristövakuutus kattaa esimerkiksi maaperän, ilman tai veden pilaantumisesta aiheutuneita kustannuksia. Vakuutus voi korvata esimerkiksi taloudellisia vahinkoja, esine- tai henkilövahinkoja, ympäristövahingon torjuntaan liittyviä kustannuksia sekä pilaantuneen ympäristön saattamista ennalleen.

Ympäristövakuutuksen hinta määräytyy kunkin yrityksen ympäristöluvan alaisesta toimialakohtaisesta liikevaihdosta. Ympäristöluvan saaneet yritykset ovat velvoitettuja raportoimaan liikevaihdon vuosittain Ympäristövakuutuskeskukselle.

Ympäristövahinkovakuutus ei korvaa muun muassa ennen 1.1.1999 sattuneita vahinkoja. Ympäristövahinkolaki astui voimaan tuolloin ja sitä aikaisempia vahinkoja vakuutus ei kata.

Muita vahinkoja, mitä ympäristövakuutus ei korvaa ovat esimerkiksi öljyvahingot, jokamiehenoikeuksen loukkaamisen aiheuttamat vahingot, luonnon vähittäinen pilaantuminen tai yksittäiset kuljetukset ja niistä aiheutuneet vahingot.

Ympäristövakuutus ei myöskään korvaa yritykselle itselleen aiheutuneita vahinkoja.