Siirry suoraan sisältöön

Omaisuus- ja keskeytysvakuutus

Yrityksen omaisuuden ja liiketoiminnan keskeytyksen vakuuttaminen

Yrityksen omaisuus- ja keskeytysvakuutus eli Property Damage and Business Interruption Insurance (PDBI) korvaa yrityksen omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja sekä tästä aiheutuvaa liiketoiminnan keskeytymistä. Vaikka kyseessä on käytännössä jokaisen yrityksen perusvakuutus, liittyy tähänkin vakuutukseen useita yksityiskohtia, joista vakuutuksenottajan kannattaa olla tietoinen vakuutusta otettaessa.

Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen perusasiat

  • vakuutuksen tulisi toimia siten, että se kattaa kaikki äkilliset ja ennalta-arvaamattomat riskit, joita ei erikseen ole poissuljettu. Toisin sanoen vakuutuksen tulisi toimia niin sanotulla all-risk periaatteella. Joissakin vakuutussopimuksissa saattaa olla erikseen nimettynä korvattavat vahinkotyypit (kuten palovahinko, vuotovahinko, myrskyvahinko, jne.) Tästä käytetään myös nimitystä named perils-periaate ja se ei yleensä ole vakuutuksenottajan edun mukaista. Periaate voi rajoittaa korvauksen saamista yllättävissä vahingoissa, joita ei ole erikseen vakuutuksessa lueteltu. 

  • Lähtökohta vakuutetun omaisuuden arvon määritykselle on omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Mahdolliset vakuutusehtojen mukaan sovellettavat ikäpoistot ja muut omaisuuden arvoa koskevat määräykset voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi vakuutussuojan tasoon. Pahimmassa tapauksessa ikäpoistot ovat niin suuria, että vakuutus ei korvaa ikäpoistojen ja omavastuun vähentämisen jälkeen mitään, vaikka vahinko sinänsä kuuluisi korvauksen piiriin.

  • Omaisuusvahinko aiheuttaa yleensä yritykselle ongelmia liiketoiminnan jatkuvuuteen. Toiminta voi keskeytyä kokonaan tai osittain, tai liiketoiminnan kustannukset voivat nousta huomattavasti omaisuusvahingon seurauksena. Näitä seurauksia korvataan liiketoiminnan keskeytysvakuutuksesta. Keskeytymisriskin onnistunut vakuuttaminen vaatii sekä liiketoiminnan että erityyppisten vakuutusratkaisujen ymmärtämistä. Liiketoiminnan keskeytymisriski voi ilmetä eri tavalla eri yhtiöillä ja eri toimialoilla. Tämä pitää ottaa huomioon vakuutusratkaisun suunnittelussa etukäteen, jotta vakuutusturva on mahdollisimman kattava, ilman että vakuutuksenottaja maksaa tarpeettomasta vakuutusturvasta.

  • Sekä omaisuusvakuutukseen että liiketoiminnan keskeytysvakuutukseen on mahdollista liittää lukuisia laajennuksia, jotka parantavat vakuutuksenottajan asemaa korvaustilanteessa. Yleensä näitä laajennettuja suojaelementtejä ei kuitenkaan ole saatavilla, ellei niitä erikseen osaa pyytää vakuutusta hankittaessa. Laajennuksilla voi olla suurikin merkitys lopulta saatavan korvauksen määrälle, joten vakuutuksen ostotilanteessa on syytä olla huolellinen.


IB Partners suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen vakuutusratkaisun. Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

Petri Selin – Managing Partner
+358 40 120 553
petri.selin@ibpartners.fi

Tutustu myös: