Siirry suoraan sisältöön

Hallinnon vastuuvakuutus eli D&O-vakuutus

Hallinnon vastuuvakuutus, eli D&O-vakuutus (myös yritysjohdon vastuuvakuutus tai management liability insurance) ei ole vieläkään kovin hyvin tunnettu vakuutuslaji, vaikka vakuutus on ollut saatavilla Suomessakin jo vuosikymmeniä. D&O-vakuutus on yhtiön ottama vakuutus vakuutettujen henkilöiden henkilökohtaisen korvausvastuun varalta. Usein ajatellaan, että kyseessä on ainoastaan hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvakuutus, mutta laajimmillaan hallinnon vastuuvakuutus voi tarjota vakuutussuojaa jopa yrityksen kaikille työntekijöille. 

Yrityksen johdolla on toimessaan henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu omassa roolissaan tekemistään päätöksistä. Yritys voi suojata johtohenkilöitä ottamalla johdolle vastuuvakuutuksen. Tässä vakuutustuotteessa yrityksen johtohenkilöt ovat vakuutussuojan kohteena, eli vakuutettuna, mutta varsinainen vakuutuksenottaja on yhtiö itse. Johdon vastuuvakuutus ei ole ainoastaan ”hallituksen vastuuvakuutus”, mutta yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toki keskeisimmät tärkeimmät vakuutuksella suojatut henkilöt.  Laajassa vakuutuksessa voivat olla vakuutettuina kaikki esimiestehtävissä olevat henkilöt ja jopa kaikki työntekijät. Koska vakuutuksen ostaa yhtiö, voi vakuutuksen sisältö jäädä itse vakuutetuille henkilöille epäselväksi.  Vakuutettujen, varsinkin hallitusjäsenien, olisi hyvä itse perehtyä vakuutuksen sisältöön. Vakuutus antaa turvaa henkilökohtaisen korvausvastuun varalta, mutta tärkeä osa vakuutuksen antamaa suojaa ovat myös puolustautumiskustannukset, jos vakuutettua henkilöä vastaan tehdään korvausvaatimus. Lisäksi vakuutuksesta korvataan usein tutkintakuluja, esimerkiksi lainopillisen avustajan käyttämisestä aiheutuneitaj kuluja, joita vakuutetulle henkilölle voi syntyä, jos yritys joutuu viranomaistutkinnan kohteeksi.

Hallinnon vastuuvakuutus on jokaisen yrityksen perusvakuutus. Suomessa vakuutuksia on hyvin karkeasti ottaen kahdenlaisia, kansainvälisen ja kotimaisen käytännön mukaisia. Kotimaisen käytännön mukainen hallinnon vastuuvakuutus kattaa suppeammin hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan sekä näiden varahenkilöiden henkilökohtaista, osakeyhtiölaissa määriteltyä vastuuta. Kansainvälisen käytännön mukainen D&O-vakuutus taas suojaa osakeyhtiön johtohenkilöitä laajemmin, eikä vakuutuksen korvauspiiriä ole rajattu ainoastaan osakeyhtiölain mukaisen vastuun korvaamiseen.

IB Partners suunnittelee asiakkaalle soveltuvan, optimaalisen vakuutusratkaisun.  Huolehdimme vakuutuksen hankinnasta kustannustehokkaasti kotimaisilta tai kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta, sekä olemme asiakkaamme tukena kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa.

Jos yrityksellä on laaja, kansainvälisen käytännön mukainen vakuutus, lue blogistamme, mitä jokaisen hallituksen jäsenen olisi hyvä tietää omasta vakuutusturvastaan. 

Ota yhteyttä:

Petri Selin

040 120 5533

petri.selin@ibpartners.fi