IB Partners toimii vakuutusneuvonantajana Isonevan ja Murtotuulen tuulivoimahankkeissa

Taaleri SolarWind II -rahasto rakentaa 252 megawattia uutta tuulivoimaa Suomeen, IB Partners Oy toimii hankkeissa vakuutusneuvonantajana. 

IB Partners Oy toimii vakuutusneuvonantajana ja -meklarina Taaleri SolarWind II-rahaston kahdessa tuulivoimahankkeessa, Isonevan ja Murtotuulen tuulipuistoissa. Isonevan tuulipuisto sijaitsee Siikajoen kunnassa, noin 70 kilometriä Oulusta lounaaseen ja Murtotuulen tuulipuisto sijaitsee Posion kunnassa, noin 200 kilometriä Oulusta koilliseen. Hankkeet koostuvat yhteensä 42:sta Vestaksen toimittamasta V162-6.0 MW voimalasta, joiden kokonaistuotantokapasiteetti on 252 megawattia. Hankkeiden odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Valmistuttuaan tuulipuistojen yhteenlaskettu sähköntuotanto vastaa noin 74 500 kotitalouden sähkönkulutusta. Hankkeiden rakennuttamisesta, tuotantovaiheen käytönvalvonnasta sekä tuotantoanalytiikasta vastaa Taaleri Energia. Hankkeet toteutetaan ilman julkisia tukia.

”Olemme todella iloisia voidessamme olla mukana neuvonantajana näin merkittävän kokoluokan hankkeissa ja päästä omalta osaltamme tukemaan uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa”, toteaa IB Partners Oy:n managing partner Petri Selin.

TIETOA IB PARTNERS OY:STÄ

IB Partners on suomalainen vakuutusmeklari  ja riskienhallinnan konsultointiyritys, joka tarjoaa innovatiivisia riskienhallinta- ja riskinsiirtoratkaisuja kaiken kokoisille yrityksille kaikilta toimialoilta. Jatkuvien vakuutusmeklaripalveluiden lisäksi tarjoamme riski- ja vakuutusneuvonantopalveluja investointiprojekteissa, jälleenrahoitustilanteissa, fuusioissa, yritysostoissa ja -myynneissä. IB Partnersin tiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, joilla on yhteenlaskettuna yli 110 vuoden työkokemus vakuutussektorilta, mukaan lukien korvaustoiminta, vakuutus-underwriting, riskikonsultointi ja monikansallisten yritysten vakuutusohjelmien meklarointi sekä yrityskauppatilanteiden vakuutusneuvonta.

TIETOA TAALERI ENERGIASTA

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidennettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.   

Linkki Taaleri Energian lehdistötiedotteeseen.


IB Partners acts as insurance advisor and broker in two wind power projects for the Taaleri SolarWind II fund, the Isoneva and Murtotuuli wind farms. The Isoneva wind farm is located in the municipality of Siikajoki in north-western Finland, around 70km southwest of the city of Oulu. The Murtotuuli wind farm is located in the municipality of Posio in northern Finland, approximately 200km northeast of the city of Oulu.

With a total of 42 Vestas V162-6.0 MW turbines, the wind farms will have a combined installed capacity of 252 MW. The projects are expected to be fully operational in the fourth quarter of 2022. When commissioned, the combined power generation of the wind farms will be equivalent to the electricity consumption of approximately 74,500 households. Taaleri Energia is responsible for the construction management as well as operational phase monitoring and analytics in connection with the projects. The projects will be constructed without government subsidies.

“We are really happy to be able to participate as an advisor in projects of such significant size and thus to be able to support the production of renewable energy in Finland,” says Petri Selin, managing partner of IB Partners Oy.

ABOUT IB PARTNERS OY

IB Partners Oy is a Finnish insurance broker and risk advisory partnership providing innovative risk management and risk transfer solutions to clients of all sizes in all industry sectors. In addition to ongoing risk management and insurance broker services, we provide risk and insurance advice to investment projects, refinancing situations, mergers, acquisitions, and divestitures. IB Partners’ team consists of seasoned professionals with over 110 years of combined work experience from the insurance sector, including claims, underwriting, risk consultancy and insurance brokering of complex multinational insurance programs as well as transactional M&A insurance advice.

ABOUT TAALERI ENERGIA

Taaleri Energia is a renewable energy developer and fund manager. With 40 professionals, Taaleri Energia has one of the largest dedicated wind and solar investment teams in Europe. The team is currently investing its fifth renewable energy fund, the Taaleri SolarWind II fund, and has a 2.8 GW wind and solar portfolio in Europe, the US, and the Middle East.

Taaleri Energia is ranked by Preqin as one of the most consistent top performing infrastructure fund managers.

Taaleri Energia is part of the Taaleri Group, which is listed on the Nasdaq Helsinki stock exchange.

Link to Taaleri Energia press release.