Siirry suoraan sisältöön

5 syytä miksi tilaajan kannattaa hallinnoida rakennus- ja asennusprojektin vakuuttamista

Project plan

Rakennus- ja asennusprojektin projektitoimitus on monimutkainen ja monivaiheinen kokonaisuus. Selvityksen tekemisestä suunnitteluun ja toteutukseen asioilla on kuitenkin monta tilaisuutta mennä pieleen. Tämän vuoksi kokonaisuuden riskienhallintaan on syytä kiinnittää huomiota riittävän aikaisessa vaiheessa.

Yksi merkittävä asia projektin riskienhallinnassa on päätöksen tekeminen siitä, kuka hallinnoi projektin vakuuttamista. Lähtökohtana on monesti toimittajalähtöinen vakuuttaminen, jolloin projektin vakuutussuoja perustuu olennaisesti toimittajien ottamiin vakuutuksiin. Tilaaja pyrkii usein koordinoimaan ja kontrolloimaan toimittajien ottamien vakuutusten yksityiskohtia esimerkiksi sopimusvaatimuksilla. Toinen vaihtoehto on tilaajan hallinnoima vakuutuspaketti, jossa tilaaja vakuuttaa projektin kokonaisuutena, ja tämä kokonaisuus sisältää vakuutussuojan myös toimittajille ja näiden alihankkijoille. Meidän kokemustemme mukaan tilaajalähtöinen vakuuttaminen on lähes aina parempi vaihtoehto projektikokonaisuuden riskienhallinnan kannalta. Tämän mallin etuja ovat muun muassa:

1. Vakuutusturvan kokonaisuuden hallinta

Tilaajan vakuuttaessa projektin, vakuutusturvan kokonaisuus on helpompi hahmottaa, eikä vakuutuskokonaisuuteen jää tiedostamattomia tai yllättäviä aukkoja. Toisaalta tilaajan hallinnoidessa kokonaisuutta, on myös helpompi varmistua siitä, ettei projektiin tule tarpeetonta päällekkäistä vakuutusturvaa.

2. Vahinkotilanteiden hallinta

Kun tilaaja on vakuuttanut projektin, on vahinkotilanteissa helpompi identifioida oikea vakuutus korvausta varten. Toimittajalähtöisessä vakuuttamisessa voi oikean vastuutahon ja sitä kautta oikean vakuutuksen selvittäminen olla hankalaa ja aikaa vievää. Pahimmillaan toimittajalähtöisessä vakuuttamisessa vahingon sattuessa joudutaan neuvottelemaan usean eri vakuutusyhtiön kanssa sovittaen yhteen useiden vakuutussopimusten vakuutusehtoja.

3. Kustannustehokkuus

Kun projekti on tilaajan vakuuttama, tämä on käytännössä aina kustannustehokkain vaihtoehto kokonaisuuden kannalta. On hyvä pitää mielessä, että myös toimittajalähtöisessä vakuuttamisessa vakuutusten kustannus rasittaa tilaajaa viime kädessä, sillä toimittajan tuottama palvelu tai tuote sisältää myös toimittajan vakuutuskustannuksia.

4. Räätälöidyt vakuutusehdot

Tilaajan vakuuttaessa projektin, voi tilaaja osaavan neuvonantajan avustuksella räätälöidä vakuutusehdot juuri kyseisen projektin riskeihin soveltuvaksi. Toimittajalähtöisessä vakuuttamisessa kokonaisuuden hallinta on vaikeaa, vakuutuksia on useita ja näiden vakuutusehdot eivät toimi saumattomasti yhteen. Tilaaja kantaa projektissa suurimman riskin, joten tilaajan tulisi myös päästä neuvottelemaan vakuutusehdoista. Tilaajavetoisella vakuuttamisella myös varmistetaan, että projektin valmistuessa siirto operatiivisen toiminnan vakuuttamiseen onnistuu saumattomasti.

5. Vakuutusturva projektin viivästyessä

Projektin viivästyminen kuljetus-, rakennus- tai asennusvaiheessa tapahtuneen vahingon vuoksi on merkittävä riski tilaajalle, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia. Riskiä on mahdollista hallita vakuutuksella, mutta käytännössä tämä on mahdollista ainoastaan silloin kun tilaaja hallinnoi vakuutuskokonaisuutta. Jos projekti on kokonaan toimittajalähtöisesti vakuutettu, ei tätä olennaista riskiä viivästymisestä ole mahdollista kattaa vakuutuksella.

Lopuksi

Projektivakuuttamisen strategia ja sisältö olisi tärkeää sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa osana projektin suunnittelua. Parhaiten tilaaja taklaa projektiriskit ottamalla riittävän ajoissa osaavan neuvonantajan riskienhallinta- ja vakuutusasioihin, jolloin olennaiset asiat voidaan ratkaista ajoissa ja vakuuttamisen käytännöt saadaan heti ”oikeille urille”.

Haluatko tietää lisää?

Matti Vimpeli
matti.vimpeli@ibpartners.fi
+358 40 165 4883

IB Partners Oy:n asiantuntijat